Có khi nào bạn tự hỏi những vật dụng đơn giản trong gia đình như những chai lọ, bóng đèn hư sẽ lại được sử dụng thành những vật dụng khác đầy sáng tạo trong nhà. Hãy làm cho ngôi nhà của bạn thêm những màu sắc mới lạ hơn qua những mẫu sáng tạo dưới đây nhé.

Những vật dụng sáng tạo từ những đồ dùng bỏ đi trong gia đình

Bicycle Into Sink StandBottles Into Pendant Lampsrepurpose-reuse-old-stuff-19-600x572repurpose-reuse-old-stuff-20-600x811Drum Kit Into Chandelier 1Credit Cards Into Guitar PicksPicksLightbulbs Into Oil Lamps Sergio SilvaWrenches Into Wall HooksCD Spindle Into Bagel HolderBicycle Into Sink StandBike Wheel Into ClockGlove Into a Chipmunk Photos by Miyako Toyota Happy GlovesOld TV Into AquariumPop Tabs Into BagOld Piano Into BookshelfHangers Into Room DividerTennis Rackets Into MirrorsBowlers Into LampsOld Books Into ShelvesChair Into ShelfCloset UnitVintage Suitcase Into ChairOld Ladder Into Bookshelf

Ý Kiến Của Bạn