Với một vài bước khá đơn giản là dùng decal dán tường cắt thành hình cái cây bạn đã có một nơi treo ảnh rất sáng tạo cho các thành viên trong gia đình. Các khung ảnh treo trên sẽ là nơi lưu trữ những khoảng khách hạnh phúc của gia đình bạn.

tu-van-trang-tri-phong-khach-bang-cay-dan-anh-gia-dinh-1

tu-van-trang-tri-phong-khach-bang-cay-dan-anh-gia-dinh-2

tu-van-trang-tri-phong-khach-bang-cay-dan-anh-gia-dinh-3

tu-van-trang-tri-phong-khach-bang-cay-dan-anh-gia-dinh-4

tu-van-trang-tri-phong-khach-bang-cay-dan-anh-gia-dinh-5

tu-van-trang-tri-phong-khach-bang-cay-dan-anh-gia-dinh-6

tu-van-trang-tri-phong-khach-bang-cay-dan-anh-gia-dinh-7

tu-van-trang-tri-phong-khach-bang-cay-dan-anh-gia-dinh-8

tu-van-trang-tri-phong-khach-bang-cay-dan-anh-gia-dinh-9

tu-van-trang-tri-phong-khach-bang-cay-dan-anh-gia-dinh-10

 

Ý Kiến Của Bạn