Sao Phương Nam là công ty Xây dựng hàng đầu tại Việt Nam cung cấp Dịch vụ Thiết kế và Xây dựng tốt nhất. Với chúng tôi, Trách Nhiệm và Uy Tín là những tiêu chí được đặt lên hàng đầu và luôn là mục tiêu để toàn bộ cán bộ nhân viên của công ty đạt tới. Với Slogan : “ Sao Phương Nam – Vươn tới đỉnh cao chất lượng”, công ty cổ phần ĐT – TVTK– XD Sao Phương Nam được thành lập và luôn mang trong… Chi tiết »