Việc lên kế hoạch xây nhà không chỉ là về chi phí mà còn bao gồm cả việc xem Phong Thủy. Theo phong tục của người Việt, bất cứ khi nào bạn muốn xây nhà thì nên chọn ngày tốt để khởi công. Việc này nhằm đảm bảo quá trình xây nhà sẽ gặp nhiều thuận lợi, cả về yếu tố thời tiết lẫn con người. Có rất nhiều yếu tố trong việc chọn ngày tốt để xây nhà. Dưới đây là một số yếu tố cơ bản để bạn… Chi tiết »