Một trong những nội dung quan trọng của việc sửa đổi Luật Nhà ở lần này là cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Vấn đề nới lỏng chính sách cho phép người nước ngoài mua nhà đang được thị trường và các nhà quản lý đặt ra, chờ Quốc hội phê chuẩn Đáng chú ý, dự thảo không dừng ở việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người nước ngoài mà còn tham vọng thu hút đầu tư,… Chi tiết »