Nếu bạn cảm thấy của mình quá đơn điệu và muốn tạo thêm một mảng xanh cho thì sự Kết hợp và trồng cây tạo không gian xanh cho bàn làm việc dưới đây sẽ giúp bạn làm được điều đó.

Với thiết kế bằng gỗ đơn giản được chia thành 2 khu vực: 1 là những khoảng trống mà bạn có thể trồng những loại cây xanh như xương rồng hoặc sống đời, 2 là khu vực để bút với những ô nhỏ. Đảm bảo bàn làm việc của bạn sẽ sinh động hơn rất nhiều với mẫu thiết kế độc đáo này.

Kết hợp kệ để bút và trồng cây xanh cho bàn làm việc

Kết hợp kệ để bút và trồng cây tạo không gian xanh cho bàn làm việcKết hợp kệ để bút và trồng cây tạo không gian xanh cho bàn làm việcKết hợp kệ để bút và trồng cây tạo không gian xanh cho bàn làm việcKết hợp kệ để bút và trồng cây tạo không gian xanh cho bàn làm việcKết hợp kệ để bút và trồng cây tạo không gian xanh cho bàn làm việcKết hợp kệ để bút và trồng cây tạo không gian xanh cho bàn làm việcKết hợp kệ để bút và trồng cây tạo không gian xanh cho bàn làm việcKết hợp kệ để bút và trồng cây tạo không gian xanh cho bàn làm việcKết hợp kệ để bút và trồng cây tạo không gian xanh cho bàn làm việcKết hợp kệ để bút và trồng cây tạo không gian xanh cho bàn làm việc

Ý Kiến Của Bạn