3.8 (75%) 4 votes

Ngừng xây nhà hát 1.500 tỷ đồng: “Cơm không ăn, gạo còn đó”

Xây nhà hát Sài Gòn
Xây nhà hát Sài Gòn

 

IFrame
Hiện nhà hát lớn TP đủ đẳng cấp để tổ chức các sự kiện âm nhạc lớn có tầm quốc tế.